Osobowość borderline a Kodeks Karny

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat cech/zaburzenia osobowości borderline, które w postępowaniach karnych nierzadko wiąże się z zachowaniami teatralnymi, manipulacyjnymi, reakcjami impulsywnymi, agresją i autoagresją. Na szkoleniu zostaną omówione najważniejsze kwestie dotyczące osobowości borderline w roli świadka, świadka –pokrzywdzonego, osoby podejrzanej i oskarżonej.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych.

Oferujemy również szkolenia na indywidualne zamówienie.