Samouszkodzenia u młodzieży. Przyczyny, mechanizmy, interwencja

Szkolenie ma na celu przedstawienie złożonego zjawiska samouszkodzeń u młodzieży w różnych kontekstach. Podczas szkolenia, uczestnicy nabędą wiedzę na temat mechanizmów samouszkodzeń oraz ich funkcji. Poznają także zasady prowadzenia interwencji psychologicznej wobec nastolatka, który podejmuje działania samo uszkadzające oraz wobec jego bliskich. Zaprezentowane zostaną możliwości pracy terapeutycznej z nastolatkiem i rodziną.

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych