SZKOLENIA

Psychologia śledcza i sądowa – wprowadzenie

Szkolenie przygotowane dla psychologów oraz studentów psychologii (wymagany ukończony II rok studiów), zainteresowanych analizą przestępstw, udzielaniem pomocy ofiarom przestępstw, diagnostyką sądową, planujących wykonywanie funkcji biegłego sądowego.

Szkolenie ma na celu przygotowanie do rozwiązywania praktycznych problemów pojawiających się podczas współpracy psychologa z policją, prokuraturą lub sądem, jak również podczas diagnozowania świadków, podejrzanych i oskarżonych. Omówione zostaną najważniejsze problemy z praktyki specjalistów prowadzących analizy, badania oraz opracowujących opinie dla instytucji bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wymiaru sprawiedliwości. Szkolenie prowadzone będzie z aktywnym udziałem uczestników, przy wykorzystaniu prezentacji, opisów przypadków i dyskusji.

Udział w kolejnych, zaawansowanych poziomach szkoleń pozwoli uczestnikom nabyć wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne dla skutecznego wykonywania funkcji biegłego psychologa śledczego i sądowego.

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych.

 

Psychologiczna analiza zeznań i wyjaśnień (Kurs zaawansowany dla uczestników Wprowadzenia do psychologii śledczej i sądowej)

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Uczestnicy będą poznawać zasady i sposoby  profesjonalnej analizy zeznań świadków i wyjaśnień podejrzanych – dorosłych oraz zapoznawać się z zasadami opracowywania analiz śledczych i opinii sądowo-psychologicznych.

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych.

 

Profilowanie sprawców zabójstw i innych przestępstw z użyciem przemocy (Kurs zaawansowany dla uczestników Wprowadzenia do psychologii śledczej i sądowej)

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Uczestnicy będą poznawać zasady opracowywania profesjonalnej charakterystyki psychofizycznej nieujętych sprawców przestępstw, metodykę pracy analityka i biegłego sądowego profilera.

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych.

 

Autopsja psychologiczna czyli rekonstrukcja stanu psychicznego i osobowości przy podejrzeniu samobójstwa (Kurs zaawansowany dla uczestników Wprowadzenia do psychologii śledczej i sądowej

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Uczestnicy będą poznawać zasady profesjonalnej rekonstrukcji stanu psychicznego i osobowości (nazywanej również psychologiczną autopsją) w celu określenia prawdopodobieństwa zamachu samobójczego.

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych.

 

Profilowanie kryminalne nieujętych sprawców przestępstw agresywnych

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, prawników, studentów psychologii, prawa, resocjalizacji, bezpieczeństwa wewnętrznego (wymagane ukończenie II roku studiów).

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane teoretyczne i praktyczne problemy dotyczące Analizy miejsca zbrodni a także motywacji zabójstw oraz innych przestępstw z użyciem przemocy. Uczestnicy poznają podstawowe zasady tworzenia charakterystyki psychofizycznej nieznanego sprawcy zdarzenia przestępczego, będą mieli możliwość udziału w oględzinach inscenizowanego miejsca zdarzenia oraz samodzielnego opracowania profilu psychologicznego sprawcy.

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych.

 

Wykrywanie kłamstwa w wypowiedziach świadków i podejrzanych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych psychologią śledczą i sądową, w tym wykrywaniem kłamstwa w toku rozmowy lub na podstawie zarejestrowanych konwersacji.

Celem szkolenia jest przedstawienie strategii detekcji kłamstwa w oparciu o obecny stan wiedzy z zakresu psychologii emocji oraz psycholingwistyki, prezentacja typologii komunikatów pozawerbalnych oraz ich znaczenia w wykrywaniu kłamstwa oraz wskazanie metod wykrywania kłamstwa w realiach pokoju przesłuchań, sali sądowej, jak też w codziennym życiu.

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych.

 

Uwaga: opisy szkoleń objęte są prawami autorskimi.