SZKOLENIA

Psychologia policyjna – wprowadzenie

Szkolenie przygotowane dla psychologów jak też studentów psychologii (wymagane ukończenie II roku studiów), zainteresowanych podjęciem pracy w Policji lub podobnych służbach, zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi, analizą przestępstw, udzielaniem pomocy ofiarom i sprawcom przestępstw.

Podczas tego szkolenia uczestnicy poznają najważniejsze obszary psychologii stosowanej w Policji oraz innych służbach oraz problemy, z jakimi musi mierzyć się psycholog współpracujący z Policją. Integralną częścią szkolenia będzie omówienie zalet i wad uprawiania psychologii w służbach mundurowych i specjalnych.

Udział w kolejnych kursach pozwoli uczestnikom nabyć praktyczne umiejętności niezbędne dla skutecznego wykonywania funkcji psychologa policyjnego jak też ważne dla sprawnego działania w zawodzie policjanta lub funkcjonariusza innych służb zajmujących się bezpieczeństwem publicznym oraz ściganiem sprawców przestępstw.

Czas trwania:10 godzin dydaktycznych.

Osoby, które ukończą obecne szkolenie mają pierwszeństwo zapisu na następujące szkolenia specjalistyczne:

  • Interwencja kryzysowa i negocjacje w sytuacjach nagłego zagrożenia samobójstwem.
  • Przekazanie informacji o śmierci i pomoc psychologiczna.
  • Przesłuchiwanie ofiar zgwałceń – aspekty śledcze i sądowe.
  • Przesłuchanie świadka z wykorzystaniem technik poznawczych.

 

Przekazanie informacji o śmierci i pierwsza pomoc psychologiczna

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych udzielaniem pomocy po zdarzeniach traumatycznych, w tym psychologów i studentów psychologii.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat zasad przekazywania informacji o nagłej śmierci osoby bliskiej jak też zasad udzielania pomocy psychologicznej w oparciu o hierarchię pierwszych potrzeb. Prowadzący przestawią procesy psychologiczne, ich dynamikę oraz problemy, z którymi muszą zmierzyć się bliscy osób umierających w powyżej opisanych sytuacjach. W trakcie szkolenia omówione zostaną trzy kategorie sytuacji związanych z nagłą śmiercią: wypadki, samobójstwa i zabójstwa, z uwzględnieniem ich specyfiki oraz zaangażowania służb ratunkowych.

Pierwszeństwo zapisu mają osoby, które ukończyły szkolenie „Psychologia policyjna – wprowadzenie”.

Czas trwania:10 godzin dydaktycznych.

 

Przesłuchiwanie ofiar zgwałceń – aspekty śledcze i sądowe

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów oraz studentów psychologii (wymagane ukończenie II roku studiów), jak również osób pracujących na co dzień w obszarze profilaktyki i zwalczania przestępczości.

Celem szkolenia jest przekazanie informacji na temat przestępstwa zgwałcenia z perspektywy ofiar oraz sprawców, jak też trening komunikowania się z osobami pokrzywdzonymi. Prowadzący kładzie nacisk na pracę warsztatową podczas której uczestnicy będą mieli możliwość doskonalenia komunikacji z osobą pokrzywdzoną oraz skutecznego przesłuchiwania z uwzględnieniem stanu psychicznego osób pokrzywdzonych.

Czas trwania:10 godzin dydaktycznych.

 

Przesłuchanie świadka z wykorzystaniem technik poznawczych

Szkolenie przygotowane dla osób zainteresowanych nabyciem lub rozwijaniem umiejętności prowadzenia przesłuchania osoby dorosłej jako świadka i uzyskiwanie maksymalnej ilości rzetelnych informacji. Znajomość tej tematyki jest niezbędna dla efektywnego działania w zawodzie policjanta, prokuratora, biegłego psychologa sądowego, sędziego, detektywa, a także w innych zawodach wymagających prowadzenia dochodzeń i postępowań wewnętrznych oraz karno-skarbowych.

Celem szkolenia jest przedstawienie najważniejszych, psychologicznych podstaw spostrzegania i zapamiętywania spostrzeżeń oraz praktyczny trening umiejętności przesłuchiwania świadka z użyciem technik składających się na formułę przesłuchania poznawczego (cognitive interviewing) oraz innych technik poznawczych.

Pierwszeństwo zapisu mają osoby, które ukończyły szkolenie „Psychologia śledcza i sądowa – wprowadzenie” oraz „Psychologia policyjna – wprowadzenie”.

Czas trwania:10 godzin dydaktycznych.

 

Psychologia negocjacji kryzysowych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób planujących karierę w instytucjach zajmujących się rozwiązywaniem konfliktów, interwencją kryzysową, zagadnieniami bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Szkolenie ma na celu omówienie technik komunikowania się, elementów psychologii stresu oraz psychopatologii kryminalnej w rozwiązywania konfliktów i sytuacji kryzysowych. Uczestnicy poznają strategie komunikacji i negocjacji z osobami uwikłanymi w sytuacje kryzysowe (np. manifestacja próby samobójczej, sytuacje barykadowe, groźby i wzięcie zakładnika). Program opiera się na doświadczeniach służb mundurowych, systemu opieki psychiatrycznej oraz instytucji rządowych i pozarządowych zajmujących się reagowaniem w sytuacjach kryzysowych.

Czas trwania:10 godzin dydaktycznych.

Uwaga: opisy szkoleń objęte są prawami autorskimi.