SZKOLENIA

Lingwistyka kryminalistyczna i psychologia śledcza

Szkolenie jest przeznaczone wyłącznie dla osób zawodowo związanych z bezpieczeństwem i zwalczaniem przestępczości (funkcjonariuszy, prokuratorów, sędziów, pracowników pionów bezpieczeństwa)

Lingwistyka kryminalistyczna to nowy dział zajmujący się wszelkiego typu analizami językowymi, które są wykorzystywane w sprawach dotyczących między innymi zabójstw, gróźb karalnych, stalkingu i cyberstalkingu, nawoływania do nienawiści, jak też naruszania dóbr osobistych czy praw autorskich. Badaniom poddawane są wszelkiego rodzaju wypowiedzi w formie pisanej, jak też wypowiedzi i konwersacje zarejestrowane w formie dźwiękowej.

Kompleksowa analiza behawioralna z wykorzystaniem metod lingwistyki kryminalistycznej oraz psychologii śledczej to technika umożliwiająca identyfikację, kontrolowanie i zatrzymanie sprawców przestępstw, w tym tych o największym ciężarze gatunkowym.

Celem szkolenia jest przedstawienie na przykładach z praktyki analitycznej i opiniodawczej najważniejszych problemów identyfikacji sprawców przestępstw na podstawie śladu językowego i analizy behawioralnej. Analiza psycholingwistyczna może być zastosowana w konstruowaniu wersji śledczych, typowaniu osób podejrzanych, pozyskiwaniu informacji w drodze negocjacji lub przesłuchań. Ponadto opinia lingwistyczna lub psycholingwistyczna może stanowić materiał dowodowy na etapie postępowania sądowego.

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych.

Uwaga: opis szkolenia jest objęty prawami autorskimi.