Prowadzimy również konsultacje  on-line. Szczegóły poniżej.

 

Oferta dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym:

 • diagnoza i terapia problemów wychowawczych,
 • praca z problemami rodzinnymi (zaburzenia więzi, trudności komunikacyjne),
 • diagnoza w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju i ADHD,
 • diagnoza różnicowa pomiędzy Zespołem Aspergera a zaburzeniami emocjonalnymi,
 • terapia indywidualna: m.in.: lęk, depresja, chroniczny stres, traumy, tiki, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, niskie poczucie własnej wartości, problemy w relacjach z innymi, zaburzenia zachowania,
 • konsultacje dla rodziców zmagających się z problemami wychowawczymi,
 • pomoc psychologiczna w sytuacji rozwodu i konfliktów okołorozwodowych.

 

Ważne informacje dla rodziców:

Na pierwszą wizytę rodzic przychodzi bez dziecka. Podczas spotkania z rodzicami/rodzicem  przeprowadzamy dokładny wywiad. Rozmawiamy o oczekiwaniach rodziców i celach pracy.

Na kolejnych wizytach spotykamy się z  dzieckiem i przeprowadzamy diagnozę problemu.
W dalszej kolejności ustalamy wspólnie ewentualny plan pracy terapeutycznej i/lub przekazujemy wskazówki co do innych zalecanych kroków.

 

Oferta dla nastolatków:

 • terapia indywidualna (lęk, depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, tiki, stres pourazowy wynikający z jednorazowego traumatycznego przeżycia lub wielokrotnego doświadczania traumy, problemy w relacjach z innymi, samookaleczenia, próby samobójcze),

 • diagnoza różnicowa pomiędzy Zespołem Aspergera a zaburzeniami emocjonalnymi,
 • problemy związane z nieakceptowaniem własnej orientacji seksualnej,
 • praca nad poczuciem niezrozumienia i osamotnienia w relacjach z innymi,
 • pomoc psychologiczna w sytuacji rozwodu rodziców i konfliktów okołorozwodowych,
 • praca nad radzeniem sobie z emocjami,
 • pomoc psychologiczna w sytuacjach nagłych: śmierć osoby bliskiej, bycie ofiarą przestępstwa, trudne, przełomowe zmiany życiowe,
 • konsultacje dla rodziców nastolatków.

 

Oferta dla dorosłych:

 • terapia indywidualna :
  • lęku,
  • zaburzeń nastroju,
  • zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych,
  • tików,
  • stresu pourazowego wynikającego z jednorazowego traumatycznego przeżycia lub wielokrotnego doświadczania traumy,
  • problemów w relacjach z innymi,
 • diagnoza osobowości (wywiad, testy psychologiczne, wydanie opinii),
 • diagnoza intelektu (badanie oraz wydanie opinii),
 • pomoc psychologiczna w sytuacjach nagłych: śmierć osoby bliskiej, usiłowanie samobójstwa, udział w wypadku lub katastrofie, bycie ofiarą przestępstwa, zaginięcie osoby bliskiej.

 

Oferta dla par:

 • konsultacje i terapia (np. praca nad komunikacją i satysfakcją w związku),
 • wsparcie w sytuacjach okołorozwodowych,
 • interwencje kryzysowe w konfliktach.

Terapia par prowadzona jest w diadzie, czyli jednocześnie przez dwoje terapeutów.

 

Konsultacje psychologiczne on-line (e-mail/ Skype)

 • Wychodząc naprzeciw prośbom Klientów wprowadzamy możliwość konsultacji on-line. Dbając o jak najwyższy poziom oferowanych przez nas usług, decyzję o tym, czy możliwa będzie pomoc tą drogą podejmujemy po zapoznaniu się z problemem, z jakim zgłasza się Klient. W określonych przypadkach możliwe jest też łączenie spotkań w gabinecie z kontaktem przez e-mail i/ lub Skype.

 

Oferta dla firm i instytucji:

 • konsultacje i pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych i po zdarzeniach traumatycznych w organizacji (śmierć pracownika, zagrożenie samobójstwem, napad, agresywne zachowanie pracowników lub klientów),

 • konsultacje i opiniowanie dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (ocena psychologiczna zeznań świadków, przesłuchiwanie osób z zaburzeniami psychicznymi, analiza motywacji samobójstw, analiza procesów motywacyjnych sprawców przestępstw).