Laboratorium Psychologii Śledczej to cykl szkoleń doskonalących umiejętności analizy w zakresie psychologii śledczej. Program został opracowany przez Dariusza Piotrowicza – byłego psychologa policyjnego, praktyka – biegłego sądowego i twórcy pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z zakresu psychologii śledczej w praktyce organów ścigania, służb specjalnych oraz wymiaru sprawiedliwości.

Adresatami Laboratorium Psychologii Śledczej są psychologowie, prawnicy, specjaliści resocjalizacji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym funkcjonariusze Policji i innych służb zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem. Zapraszamy zarówno osoby, które rozpoczynają swoją przygodę z analizą zbrodni, jak też osoby mające za sobą doświadczenia pracy w formacjach mundurowych lub służbach specjalnych, w tym pełniących funkcje biegłych sądowych. Zapraszamy również studentów ostatniego roku, kierunków takich jak: psychologia, prawo, resocjalizacja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Uwaga: zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji deklarowanego wykształcenia i zatrudnienia.

Program obejmuje zagadnienia psychologii kryminalnej i śledczej, psychopatologii, analizy śledczej oraz opiniodawstwa na potrzeby postępowania przygotowawczego. Zajęcia zostały przygotowane w taki sposób, aby uczestnicy poznali realne, praktyczne problemy   i zastosowania psychologii w postępowaniu przygotowawczym, w tym w działaniach policji Prokuratury. Poszczególne spotkania będą miały formę interaktywnych wykładów oraz ćwiczeń, podczas których prowadzący omawia zagadnienia analizy, diagnozy i techniki pracy psychologa śledczego, na przykładach z własnej praktyki analitycznej i opiniodawczej oraz poprzez odwoływanie się do głośnych spraw kryminalnych.
Program zawiera również pierwszą w Polsce, nowatorską propozycję szkolenia z zakresu psycholingwistyki kryminalnej, będącej połączeniem psychologii śledczej oraz lingwistyki kryminalistycznej.
Kolejne moduły szkoleniowe:

  • Moduł Pierwszy – Psychologia śledcza i motywacja przestępcza.
  • Moduł drugi – profilowanie nieujętych sprawców zabójstw.
  • Moduł trzeci – analiza zeznań świadków i wyjaśnień podejrzanych.
  • Moduł czwarty – profilowanie psycholingwistyczne.
  • Moduł piąty – psychologiczna i kryminologiczna analiza samobójstw.

W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy pisać na adres: psychokryminalni@gmail.com

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku: facebook.com/psychokryminalni