SZKOLENIA

Zbrodnie z Archiwum X – czyli polowanie na potwory okiem psychologa

Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, prawników, studentów psychologii, prawa, resocjalizacji, bezpieczeństwa wewnętrznego.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak trudna jest praca w zespołach ds. niewykrytych zabójstw. Podczas szkolenia dowiecie się w jaki sposób działają „Archiwa X”, jak wygląda wykrywanie zabójców po wielu latach od zbrodni oraz jakie problemy napotykają policjanci i prokuratorzy próbujący ustalić sprawcę oraz udowodnić mu udział w zbrodni. Zagadnienia zostaną omówione przez psychologa, który współpracuje przy tego typu sprawach z prokuraturą i policją.

Będzie to szkolenie na bazie konkretnych przypadków, nie tylko spraw prowadzonych w Polsce ale także zagranicą. 

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych.

 

Kobiety zbrodniarki

Szkolenie jest przeznaczone dla studentów psychologii, resocjalizacji, prawa, bezpieczeństwa wewnętrznego, jak też wszystkich zainteresowanych tematyką zabójstw popełnianych przez kobiety, wykrywania sprawczyń oraz określania motywacji przestępczej.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w rzetelną wiedzę na specyfiki zabójstw dokonywanych przez kobiety, jak też powodów tych zabójstw. Wiedza ta może być wykorzystana w praktyce psychologicznej, terapeutycznej, więziennej, resocjalizacyjnej, sądowej i śledczej. Szkolenie będzie miało formę kazuistyczną. Zostaną przedstawione przykłady spraw, biografie kobiet oraz ich losy na tle postępowania sądowego.

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych.

 

W umyśle gwałciciela – psychologia sprawców

Szkolenie jest przeznaczone dla studentów psychologii, resocjalizacji, prawa, bezpieczeństwa wewnętrznego, jak też wszystkich osób zainteresowanych tematyką profilaktyki i zwalczania przestępczości, pracą resocjalizacyjną i terapeutyczną ze sprawcami oraz ofiarami przestępstw.

Podczas szkolenia poznacie charakterystyki gwałcicieli, w tym ich motywacje oraz kryteria  wyboru ofiar. Dowiecie się, w  jaki sposób sprawcy postrzegają sytuację zgwałcenia i swoje ofiary oraz jak zmniejszyć ryzyko napaści seksualnej i co robić w sytuacji, kiedy zostaniemy napadnięci. Ważnym elementem szkolenia będą wskazówki dotyczące zgłaszania napaści oraz kontaktów z funkcjonariuszami policji i wymiarem sprawiedliwości.

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych.

 

Fikcyjne ofiary czyli fałszywe oskarżenia o napaść seksualną

Szkolenie jest przeznaczone dla studentów psychologii, resocjalizacji, prawa, bezpieczeństwa wewnętrznego, jak też wszystkich osób zainteresowanych tematyką profilaktyki i zwalczania przestępczości, pracą resocjalizacyjną i terapeutyczną ze sprawcami oraz ofiarami przestępstw.

Celem szkolenia jest przedstawienie realnego obrazu fałszywych oskarżeń o napaść seksualną, w tym molestowanie seksualne dzieci i młodzieży. Na podstawie przypadków z praktyki w zakresie analizy śledczej  i sądowej prowadzący przedstawi charakterystyki spraw, okoliczności zawiadomień  oraz motywacje osób składających fałszywe zeznania. Ponadto zostaną omówione charakterystyczne cechy oświadczeń i zeznań pseudo-pokrzywdzonych jak też ich cechy osobowości.

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych.

 

Tajemnice listów pożegnalnych samobójców

Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, prawników, jak też studentów psychologii i prawa, osób zajmujących się udzielaniem pomocy psychologicznej oraz wszystkich zainteresowanych tematem samobójstw i motywacji samobójczej.

Listy pożegnalne są jednym z bardziej osobistych i tajemniczych źródeł informacji. Kryją się w nich powody podjęcia zamachu samobójczego, jego okoliczności i obrany sposób działania. Analizy listów pożegnalnych pozwalają nie tylko na rekonstrukcję stanu psychicznego danej osoby, ale znajdują zastosowanie w diagnozie oraz psychoterapii osób podejmujących próby samobójcze.

Celem szkolenia jest pokazanie złożoności problemu samobójstwa, w tym możliwości analizy i interpretacji listów samobójczych. W czasie szkolenia dowiecie się, jakie znaczenie ma analiza listu pożegnalnego w ustalaniu przyczyn samobójstwa, jego okoliczności, stanu psychicznego autora oraz sposobu postrzegania przez niego rzeczywistości.

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych.

 

Tropem samobójcy – wskaźniki zamachu i rekonstrukcja stanu umysłu

Szkolenie jest przeznaczone dla studentów psychologii, resocjalizacji, prawa, bezpieczeństwa wewnętrznego, jak też wszystkich zainteresowanych tematyką samobójstw, profilaktyki, interwencji i rekonstrukcji stanu psychicznego w przypadku podejrzenia tendencji samobójczych lub śmierci samobójczej.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w rzetelną, opartą na aktualnych  badaniach i kazuistyce – wiedzę na temat samobójstw, ich motywacji, sposobów działania samobójców oraz wskaźników ryzyka samobójstwa. Wiedza ta może być wykorzystana w praktyce psychologicznej, terapeutycznej, więziennej, resocjalizacyjnej, sądowej i śledczej.  Intensywne zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem prezentacji, dyskusji oraz opisów przypadków. Prowadzący przedstawi na przykładach z praktyki analitycznej i opiniodawczej model rekonstrukcji stanu psychicznego osoby nieżyjącej. Uczestnicy poznają profile psychologiczne samobójców, jak też możliwości podejmowania interwencji kryzysowej wobec osób zagrożonych samobójstwem.

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych.

 

Nagłe zagrożenie samobójstwem – interwencja kryzysowa i negocjacje

Szkolenie przeznaczone dla ratowników medycznych, lekarzy, policjantów, strażaków, psychologów, zajmujących się interwencją kryzysową, kuratorów sądowych, funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz osób zajmujących się zawodowo niesieniem pomocy w nagłych sytuacjach kryzysowych, zatrudnionych w instytucjach zajmujących się rozwiązywaniem konfliktów, interwencją kryzysową, zagadnieniami bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Na szkoleniu omówione zostaną zasady bezpiecznego reagowania w sytuacjach z udziałem osób, których zachowanie wskazuje na gotowość do popełnienia samobójstwa. Uczestnicy nabędą również wiedzę i podstawowe umiejętności pozwalające na rozwiązywanie sytuacji kryzysowych określanych jako „zapowiedź samobójstwa” lub „sytuacja wskazująca na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia samobójstwa”.

Pierwszeństwo zapisu mają osoby, które ukończyły szkolenie „Psychologia policyjna – wprowadzenie”.

Czas trwania:10 godzin dydaktycznych.

 

Oferujemy również szkolenia na indywidualne zamówienie.

 

Uwaga: opis szkolenia jest objęty prawami autorskimi.