Interwencje wobec nastolatków zagrożonych samobójstwem

Celem szkolenia jest prezentacja zasad postępowania w obliczu kryzysu samobójczego dziecka/nastolatka na terenie szkoły lub placówki wychowawczej. Uczestnicy zapoznają się z czynnikami tworzącymi proces motywacyjny samobójstwa, nabędą umiejętności oceny ryzyka samobójczego i podejmowania podstawowej interwencji wobec osób zagrożonych samobójstwem.

Czas trwania: 1,5-2 godzin dydaktycznych.

Uczeń z mutyzmem wybiórczym – wstępna diagnoza i techniki pracy na terenie placówki oświatowej

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat tego, czym jest mutyzm wybiórczy, jak go rozpoznać i nie pomylić z objawami ze sfery całościowych zaburzeń rozwoju. Uczestnicy zostaną też zaznajomieni z, dającymi mierzalne efekty, technikami pracy terapeutycznej, która jest niezbędna na terenie placówki oświatowej.

Czas trwania: 1,5 – 2 godzin dydaktycznych.

Uczeń okaleczający się. Przyczyny, mechanizmy, interwencja

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat psychologicznych mechanizmów prowadzących do samouszkodzeń u młodzieży, charakterystyki samouszkodzeń oraz możliwości interwencji wobec nastolatka, który okalecza się. Przedstawione zostaną również wskazówki dotyczące kontaktu i pracy                 z rodziną.

Czas trwania: 1,5 – 2 godzin dydaktycznych.

Uczeń lękowy na tle klasy/grupy

Zaburzenia lękowe dotykają co najmniej 20% dzieci i nastolatków. Bardzo często uczeń „lękowy” wzbudza zainteresowanie poprzez szeroko pojęte unikanie aktywności. W realiach szkoły/placówki przybiera to postać zarówno absencji, jak też wycofania z relacji z rówieśnikami czy uzyskiwania ocen niewspółmiernych do umiejętności. Prawidłowe rozpoznanie problemu ułatwia zaplanowanie pracy pedagogicznej. Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe objawy zaburzeń lękowych. Prowadzący przedstawią możliwości interwencji wobec ucznia „lękowego” i jego rodziny, a także sposoby pracy terapeutycznej z najczęściej spotykanymi zaburzeniami lękowymi.

Czas trwania: 1,5 – 2 godzin dydaktycznych.

Skuteczne reagowanie na sytuacje kryzysowe w szkole

Szkolenie ma na celu zaznajomienie słuchaczy z podstawami zarządzania kryzysowego w obliczu zdarzeń nadzwyczajnych (agresja, samobójstwo, zabójstwo, wypadek, prześladowanie). W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane sposoby diagnozy kryzysu, doboru osób tworzących zespół reagowania kryzysowego oraz możliwe scenariusze wydarzeń. Omówione zostaną realia współpracy ze służbami ratunkowymi, a także Policją, Prokuraturą i przedstawicielami mediów.

Czas trwania: 1,5-2 godzin dydaktycznych

Oferujemy również szkolenia na indywidualne zamówienie.