Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.) w celu realizacji przesłanego zgłoszenia.

    Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

    1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Psychotraumatologii Klinicznej i Sądowej. Dariusz Piotrowicz z siedzibą w Warszawie, ul. K. Szymanowskiego 7/79, 03-477 Warszawa.
    2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na przesłaną przeze mnie wiadomość.
    3. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
    4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.