Pierwsza pomoc psychologiczna po traumie

Szkolenie ma na celu trening umiejętności prowadzenia pierwszej pomocy psychologicznej, jako interwencji kryzysowej podejmowanej często w trybie ratunkowym, wkrótce po wystąpieniu sytuacji traumatycznej np. napaści, zabójstwa, gwałtu lub wypadku. Pierwsza pomoc psychologiczna ma na celu zapobieganie wystąpieniu zaburzeń pourazowych.

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych.

Postępowanie z osobą agresywną i zaburzoną

Celem szkolenia jest trening umiejętności bezpiecznego postępowania wobec osób stwarzających zagrożenie dla siebie i innych. W trakcie ćwiczeń uczestnicy poznają techniki komunikacji z osobami agresywnymi i zaburzonymi oraz nabędą umiejętności rozładowywania potencjalnych sytuacji kryzysowych z udziałem takich osób.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych.

Interwencje wobec nastolatków zagrożonych samobójstwem

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane techniki interwencji wobec nastolatków dotkniętych kryzysem samobójczym, jak też wobec ich rówieśników i bliskich. Prowadzący przedstawią dynamikę kryzysu samobójczego, jego wskaźniki, motywacje i przekonania samobójcze oraz warunki udzielania skutecznej pomocy psychologicznej. Szkolenie zawiera praktyczny trening umiejętności oceny zagrożenia samobójstwem, nawiązywania kontaktu z nastolatkiem uwikłanym w kryzys, prowadzenia rozmowy oraz budowania planu bezpieczeństwa.

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych.

Samouszkodzenia u młodzieży. Przyczyny, mechanizmy, interwencja

Szkolenie ma na celu przedstawienie złożonego zjawiska samouszkodzeń u młodzieży w różnych kontekstach oraz zaprezentowanie technik interwencji kryzysowej. Podczas szkolenia, uczestnicy nabędą wiedzę na temat mechanizmów samouszkodzeń oraz ich funkcji. Będą również doskonalić umiejętności prowadzenia interwencji wobec nastolatka, który okalecza się, jego bliskich oraz rówieśników. Zaprezentowane zostaną także możliwości pracy terapeutycznej         z nastolatkiem i rodziną.

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych.