Interwencje wobec nastolatków zagrożonych samobójstwem

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat mechanizmów samobójstwa nastolatków oraz zasad interwencji kryzysowej w obliczu samobójstwa. Szkolenie koncentruje się na praktycznych ćwiczeniach: umiejętności oceny zagrożenia samobójstwem na terenie szkoły lub placówki wychowawczej, komunikacji z osobami uwikłanymi w kryzys samobójczy i budowania planu bezpieczeństwa dla nastolatka zagrożonego samobójstwem. Przedstawione zostaną również zasady pracy       z klasa/grupą po próbie samobójczej rówieśnika, jak też rola rodziny, służb ratunkowych i specjalistów w budowaniu sieci wsparcia.

Treści szkolenia odnoszą się do realiów funkcjonowania szkół i placówek.

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych.

Samouszkodzenia u młodzieży. Przyczyny, mechanizmy, interwencja

Szkolenie koncentruje się na zjawisku samouszkodzeń u nastolatków. Uczestnicy nabędą wiedzę na temat mechanizmów oraz funkcji samouszkodzeń. W trakcie ćwiczeń opartych na przykładach z praktyki interwencyjnej i terapeutycznej nabędą umiejętności prowadzenia interwencji wobec nastolatka, który okalecza się, jego bliskich oraz rówieśników.

Treści szkolenia odnoszą się do realiów funkcjonowania szkół i placówek.

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych.