Interwencje wobec nastolatków zagrożonych samobójstwem.

Podczas szkolenia omówione zostaną problemy związane z samobójstwami nastolatków jak też techniki interwencji wobec osób znajdujących się w kryzysie, ich rówieśników oraz bliskich. Prowadzący przedstawią dynamikę kryzysu samobójczego, sygnały zagrożenia samobójstwem, motywacje i przekonania samobójcze oraz możliwości i warunki udzielania skutecznej pomocy psychologicznej. Szkolenie zawiera trening umiejętności oceny zagrożenia samobójstwem, nawiązywania kontaktu z nastolatkiem uwikłanym w kryzys, prowadzenia rozmowy interwencyjnej oraz budowania planu bezpieczeństwa.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (jeden dzień)