psycholog, specjalista interwencji kryzysowej, psychoterapeuta pracujący w nurcie poznawczo-behawioralnym, biegły sądowy, wykładowca akademicki

Pracuje z młodzieżą i dorosłymi:

  • z objawami Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD),
  • z zaburzeniami nastroju,
  • z zaburzeniami lękowymi (fobie, lęk społeczny, napady paniki),
  • z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi oraz tikami,
  • zagrożonymi samobójstwem,
  • wymagającymi interwencji kryzysowej w związku z nagłymi wydarzeniami życiowymi lub doświadczaniem przemocy.

W latach 2004-2010 był zatrudniony w obszarze psychologii policyjnej. Od kilkunastu lat zajmuje się pomocą psychologiczną w sytuacjach kryzysowych w tym kryzysach suicydalnych dorosłych i młodzieży. Jest biegłym sądowym ze specjalnością: analizy uwarunkowań samobójstw, przemocy relacyjnej i seksualnej, zeznań świadków, profilowania nieujętych sprawców przestępstw.

Specjalizuje się w terapii Zaburzenia po Stresie Traumatycznym oraz interwencji kryzysowej dla osób dotkniętych problemem samobójstwa (osób po próbach samobójczych, rodzin przeżywających samobójstwo osoby bliskiej).

Odbył szereg szkoleń z zakresu diagnostyki i technik terapeutycznych stosowanych w pracy z pacjentami po zdarzeniach traumatycznych i cierpiących na zaburzenia lękowe (dorośli i młodzież) w tym metody przedłużonej ekspozycji i metod poznawczych. Prowadził terapię pacjentów z Zespołem Stresu Pourazowego w ramach Programu Trakt III.