psycholog, psychotraumatolog, terapeuta EMDR

Zajmuje się kompleksową opieką diagnostyczną i terapeutyczną dzieci, młodzieży i  dorosłych, zmagających się z:

  • stresem pourazowym wynikającym z przeżytego jednorazowego traumatycznego wydarzenia (wypadki, gwałty, pobicia, śmierć osoby bliskiej), jak i traumatycznego rozwoju (strata rodzica, wieloletnia przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna).
  • zaburzeniami nastroju,
  • zaburzeniami lękowymi,
  • zaburzeniami odżywiania,
  • samookaleczeniami,
  • zagrożeniem samobójstwem lub po próbach samobójczych,
  • problemami w relacjach z rodzicami, rówieśnikami, partnerami,
  • żałobą,
  • problemami okołorozwodowymi,
  • brakiem akceptacji własnej orientacji seksualnej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Jest terapeutą integracji sensorycznej I stopnia.

Prowadzi konsultacje wychowawcze dla rodziców.

Od kilku lat pracuje w jednej z warszawskich Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. Jako specjalista psychotraumatolog opiniuje w sprawach karnych dotyczących przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej.  Jest członkiem PTT EMDR.